• Rastlinná výroba

  kvalitné plodiny, ekologické poľnohospodárstvo

 • Vlastná výroba

  mäso a mäsové výrobky, predaj z dvora

 • Vlastná výroba

  mäso a mäsové výrobky, predaj z dvora

 • Vlastná výroba

  rôzne druhy cestovín, predaj z dvora

 • Strojový park

  technické vybavenie pre rastlinnú výrobu

Zber a zhodnocovanie rozložiteľného biologického a reštauračného odpadu

Ak vlastníte reštauráciu, prevádzku rýchleho občerstvenia, jedáleň bufet, alebo iné stravovacie zariadenie a potrebujete sa zbaviť potravinárskeho a kuchynského odpadu - našli ste riešenie.

Pomôžeme Vám pri zbere odpadu (vedľajšie živočíšne (VŽP) a odvodené produkty podľa čl. 23 nariadenia 1069/2009/ES a §39a zákona č. 39/2007 Z. z. (kuchynský odpad).

Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad patria:

nespracované zostatky surovín, použité rastlinné oleje, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného, ale i živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli pri prevádzkovaní zariadení spoločného stravovania, vrátane školských kuchýň, stravovacích zariadení domovov sociálnych služieb, stravovacích prevádzok zdravotníckych zariadení ale i z kuchýň domácností. Patria sem aj šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla. Odpad je v katalógu odpadov zaradený po číslom 20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad.

kuchynsky odpadPoskytujeme službu - zber, odvoz a likvidáciou biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRO) z reštaurácií, jedální, hotelov, bufetov, prevádzok rýchleho občerstvenia, ale aj domácností a jednotlivcov.

Vyzbieraný kuchynský odpad (BRO) ekologicky zhodnocujeme kompostovaním. Kompostovanie je prirodzený, riadený, prevažne aerobný biochemický proces, pri ktorom z pôvodných organických látok vplyvom živých organizmov, obzvlášť mikroorganizmov, vzniká organické hnojivo – kompost.

Premena (rozkladný proces) organických látok prebieha rovnakým spôsobom ako v pôde. Pri kompostovaní ju však technologicky ovládame s cieľom získať čo najväčšie množstvo humusu v čo najkratšom čase.

Zabezpečujeme pravidelný vlastný odvoz kuchynského odpadu priamo z Vašej prevádzky.

Povolenia
Sme oprávnenou právnickou osobou na zber, prepravu a zhodnotenie vedľajších živočíšnych produktov materiálu kategórie 3- písm. p) Kuchynské odpady a separované použité potravinárske oleje určené na ďalšie spracovanie podľa čl. 14 písm. k) nariadenie (ES) č. 1069/2009 .

Viac informácií:

" Neváhajte a kontaktujte nás. Radi Vám pomôžeme zorientovať sa v danej problematike a navrhnúť pre Vás prijateľné riešenia."

Adresa

 • Veľký Ruskov 172
  075 01 Nový Ruskov

Otváracie hodiny predajne

Ut-Pi 6:00 - 14:30
Po,So,Ne zatvorené

Kto je online

Práve tu je 8 návštevníkov a žiadni členovia on-line